logo VvOCM

WKKGZ

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor oefentherapeuten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat ontevreden cliënten eenvoudig een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daartoe  is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenreglement verplicht.

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici waarbij uw zorgverlener is aangesloten.

Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici en dan geldt de volgende procedure:

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Op de website van Klachtenloket Paramedici kunt u verdere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure vinden. Komt u er niet uit of heeft u andere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket te bereiken via de mail (info@klachtenloketparamedici.nl) of telefonisch (030 310 09 29, bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).

Bron: https://vvocm.nl/Cliënt/Klacht-engeschillenregeling.aspx

0 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *